Bộ thước thực hành đo khoảng cách, đo chiều cao ngoài trời

Bộ thước thực hành đo khoảng cách, đo chiều cao ngoài trời

- Bộ thiết bị gồm: Chân cọc tiêu, gồm: 1 ống trụ bằng nhựa màu đen có đường kính ɸ20mm, độ dày của vật liệu là 4mm, 3 chân bằng thép CT3 đường kính ɸ7mm, cao 250mm. Sơn tĩnh điện; Cọc tiêu: Ống vuông kích thước (12 x 12)mm, độ dày của vật liệu là 0,8mm, dài 1200mm, được sơn liên tiếp màu trắng, đỏ (chiều dài của vạch sơn là 100mm), hai đầu có bịt nhựa; Quả dọi bằng đồng ɸ14mm, dài 20mm; Cuộn dây đo có đường kính ɸ2mm, chiều dài tối thiểu 25m. Được quấn xung quanh ống trụ ɸ80mm, dài 50mm (2 đầu ống có gờ để không tuột dây).

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

- Bộ thiết bị gồm: Chân cọc tiêu, gồm: 1 ống trụ bằng nhựa màu đen có đường kính ɸ20mm, độ dày của vật liệu là 4mm, 3 chân bằng thép CT3 đường kính ɸ7mm, cao 250mm. Sơn tĩnh điện; Cọc tiêu: Ống vuông kích thước (12 x 12)mm, độ dày của vật liệu là 0,8mm, dài 1200mm, được sơn liên tiếp màu trắng, đỏ (chiều dài của vạch sơn là 100mm), hai đầu có bịt nhựa; Quả dọi bằng đồng ɸ14mm, dài 20mm; Cuộn dây đo có đường kính ɸ2mm, chiều dài tối thiểu 25m. Được quấn xung quanh ống trụ ɸ80mm, dài 50mm (2 đầu ống có gờ để không tuột dây).

- Liên hệ mua lẻ: 0328042842 - Liên hệ mua sỉ: 0948107890