Chào mừng bạn đến với Công ty Cổ phần Phú Diễn

BỘ HỌC VẦN

BỘ HỌC VẦN

1.Bộ thẻ chữ học vần thực hành Bộ mẫu chữ viết quy định trong trường tiểu học được phóng to, in 2 màu.Bao gồm : - 80 thẻ chữ, kích thước (20*60)mm, in 29 chữ cái Tiếng Việt( Font chữ Vnavant, cỡ 72, kiểu chữ đậm), in màu trên nhựa, không cong vênh, chịu được nước , có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng, trong đó : d,đ,k,p,q,r,s,v,x,y ( mỗi chữ cái có 2 thẻ); a,ă,â,b,c,e,ê,g,i,l,n,o,ô,ơ,u,ư ( mỗi chữ cái có 3 thẻ) ; h,m,t (mỗi chữ cái có 4 thẻ) - 12 thẻ dấu thanh,in màu trên mảnh nhựa trong, dùng để cài lên thẻ chữ; trong đó : hỏi,ngã, nặng ( mỗi dấu có 2 mảnh), huyền, sắc ( mỗi dấu có 3 mảnh). 2. Bộ chữ học vần biểu diễn Bộ mẫu chữ viết quy địnhtrong trường tiểu học. Bao gồm : - 97 thẻ chữ, kích thước (60*90)mm, in 29 chữ cái tiếng Việt ( Font chữ Vnavant, cỡ 150), in đậm trên giấy couche, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ: b, d,đ,e,l,ơ,r,s,v,x ( mỗi chữ cái có 2 thẻ) ; ă,â,q,( mỗi chứ cái có 3 thẻ) ; a,c,ê,g,i,k,m,o,ô,p,u,ư,y ( mỗi chữ cái có 4 thẻ ) ; n,t( mỗi chữ cái có 5 thẻ) ,h ( 6 thẻ) - Dấu ghi thanh ( huyền, sắc,hỏi,ngã,nặng) ; dấu câu ( dấu chấm, dấu phẩy,dấu chấm hỏi),in trên mảnh nhựa trong để cài lên thẻ chữ; mỗi dấu có 2 mảnh. - Các thẻ được in 2 mặt, ( chữ màu đỏ) , một mặt in chữ cái thường, mặt sau in chữ cái hoa tương ứng. - Bảng phụ có 6 thanh nẹp để gắn chữ, ( 6 dòng) , kích thước ( 1000*900)mm.
0948107890

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

1.Bộ thẻ chữ học vần thực hành 

Bộ mẫu chữ viết quy định trong trường tiểu học được phóng to, in 2 màu.Bao gồm : 

- 80 thẻ chữ, kích thước (20*60)mm, in 29 chữ cái Tiếng Việt( Font chữ Vnavant, cỡ 72, kiểu chữ đậm), in màu trên nhựa, không cong vênh, chịu được nước , có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng, trong đó : d,đ,k,p,q,r,s,v,x,y ( mỗi chữ cái có 2 thẻ); a,ă,â,b,c,e,ê,g,i,l,n,o,ô,ơ,u,ư ( mỗi chữ cái có 3 thẻ) ; h,m,t (mỗi chữ cái có 4 thẻ)

- 12 thẻ dấu thanh,in màu trên mảnh nhựa trong, dùng để cài lên thẻ chữ; trong đó : hỏi,ngã, nặng ( mỗi dấu có 2 mảnh), huyền, sắc ( mỗi dấu có 3 mảnh).

2. Bộ chữ học vần biểu diễn

Bộ mẫu chữ viết quy địnhtrong trường tiểu học. Bao gồm : 

- 97 thẻ chữ, kích thước (60*90)mm, in 29 chữ cái tiếng Việt ( Font chữ Vnavant, cỡ 150), in đậm trên giấy couche, định lượng

 

 

 200g/m2, cán láng OPP mờ: b, d,đ,e,l,ơ,r,s,v,x ( mỗi chữ cái có 2 thẻ) ; ă,â,q,( mỗi chứ cái có 3 thẻ) ; a,c,ê,g,i,k,m,o,ô,p,u,ư,y ( mỗi chữ cái có 4 thẻ ) ; n,t( mỗi chữ cái có 5 thẻ) ,h ( 6 thẻ)

- Dấu ghi thanh ( huyền, sắc,hỏi,ngã,nặng) ; dấu câu ( dấu chấm, dấu phẩy,dấu chấm hỏi),in trên mảnh nhựa trong để cài lên thẻ chữ; mỗi dấu có 2 mảnh.

- Các thẻ được in 2 mặt, ( chữ màu đỏ) , một mặt in chữ cái thường, mặt sau in chữ cái hoa tương ứng.

- Bảng phụ có 6 thanh nẹp để gắn chữ, ( 6 dòng) , kích thước ( 1000*900)mm.

 

Hotline: 0948107890