Chào mừng bạn đến với Công ty Cổ phần Phú Diễn

Bộ chữ học vần biểu diễn

Bộ chữ học vần biểu diễn

Bộ mẫu chữ viết quy địnhtrong trường tiểu học. Bao gồm : - 97 thẻ chữ, kích thước (60*90)mm, in 29 chữ cái tiếng Việt ( Font chữ Vnavant, cỡ 150), in đậm trên giấy couche, định luowngj200g/m2, cán láng OPP mờ: b, d,đ,e,l,ơ,r,s,v,x ( mỗi chữ cái có 2 thẻ) ; ă,â,q,( mỗi chứ cái có 3 thẻ) ; a,c,ê,g,i,k,m,o,ô,p,u,ư,y ( mỗi chữ cái có 4 thẻ ) ; n,t( mỗi chữ cái có 5 thẻ) ,h ( 6 thẻ) - Dấu ghi thanh ( huyền, sắc,hỏi,ngã,nặng) ; dấu câu ( dấu chấm, dấu phẩy,dấu chấm hỏi),in trên mảnh nhựa trong để cài lên thẻ chữ; mỗi dấu có 2 mảnh. - Các thẻ được in 2 mặt, ( chữ màu đỏ) , một mặt in chữ cái thường, mặt sau in chữ cái hoa tương ứng. - Bảng phụ có 6 thanh nẹp để gắn chữ, ( 6 dòng) , kích thước ( 1000*900)mm.
0948107890

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

Bộ mẫu chữ viết quy địnhtrong trường tiểu học. Bao gồm : 

- 97 thẻ chữ, kích thước (60*90)mm, in 29 chữ cái tiếng Việt ( Font chữ Vnavant, cỡ 150), in đậm trên giấy couche, định luowngj200g/m2, cán láng OPP mờ: b, d,đ,e,l,ơ,r,s,v,x ( mỗi chữ cái có 2 thẻ) ; ă,â,q,( mỗi chứ cái có 3 thẻ) ; a,c,ê,g,i,k,m,o,ô,p,u,ư,y ( mỗi chữ cái có 4 thẻ ) ; n,t( mỗi chữ cái có 5 thẻ) ,h ( 6 thẻ)

- Dấu ghi thanh ( huyền, sắc,hỏi,ngã,nặng) ; dấu câu ( dấu chấm, dấu phẩy,dấu chấm hỏi),in trên mảnh nhựa trong để cài lên thẻ chữ; mỗi dấu có 2 mảnh.

- Các thẻ được in 2 mặt, ( chữ màu đỏ) , một mặt in chữ cái thường, mặt sau in chữ cái hoa tương ứng.

- Bảng phụ có 6 thanh nẹp để gắn chữ, ( 6 dòng) , kích thước ( 1000*900)mm.

 

Hotline: 0948107890