Bộ thiết bị dạy số và so sánh số lớp 2

Bộ thiết bị dạy số và so sánh số lớp 2

- Sản phẩm gồm: a) Các thẻ chữ số từ 0 đến 9 . Mỗi chữ số  từ 0 đến 9. Mỗi chữ số có 4 thẻ chữ, in chữ màu và gắn được lên bảng. Kích thước mỗi thẻ (30*50)mm. b) Thẻ dấu so sánh (lớn hơn, bé hơn, bằng), mỗi dấu 2 thẻ, in chữ màu và gắn được lên bảng, kích thước mỗi thẻ (30*50)mm c) 10 bảng trăm, mỗi bảng gồm 100 khối lập phương chồng khít lên nhau; 10 thẻ thanh trục khối lập phương, mỗi thẻ gồm 10 khối lập phương chồng khít lên nhau, kích thước ô lập phương (15x15x15mm); 10 khối lập phương có thể tháo lắp dễ dàng (15x15x15mm); khối lập phương (30x30mm)  * Vật liệu: Bằng nhựa dày 0,5mm, không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng  

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

- Sản phẩm gồm:

a) Các thẻ chữ số từ 0 đến 9 . Mỗi chữ số  từ 0 đến 9. Mỗi chữ số có 4 thẻ chữ, in chữ màu và gắn được lên bảng. Kích thước mỗi thẻ (30*50)mm.

b) Thẻ dấu so sánh (lớn hơn, bé hơn, bằng), mỗi dấu 2 thẻ, in chữ màu và gắn được lên bảng, kích thước mỗi thẻ (30*50)mm

c) 10 bảng trăm, mỗi bảng gồm 100 khối lập phương chồng khít lên nhau; 10 thẻ thanh trục khối lập phương, mỗi thẻ gồm 10 khối lập phương chồng khít lên nhau, kích thước ô lập phương (15x15x15mm); 10 khối lập phương có thể tháo lắp dễ dàng (15x15x15mm); khối lập phương (30x30mm) 

* Vật liệu: Bằng nhựa dày 0,5mm, không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng  

- Liên hệ mua lẻ: 0328042842 - Liên hệ mua sỉ: 0948107890