Bộ thiết bị dạy phép tính lớp 2

Bộ thiết bị dạy phép tính lớp 2

- Gồm:  a) Thẻ dấu phép tính (cộng, trừ, nhân, chia); mỗi dấu 2 thẻ. in chữ màu và gắn được lên bảng; kích thước mỗi thẻ (30x50)mm b) 20 que tính: Dài 100mm; tiết diện ngang 3mm c) 10 thẻ mỗi thẻ 2 chấm tròn, 10 thẻ mỗi thẻ 5 chấm tròn, đường kính mỗi chấm tròn trong thẻ là 15mm * Vật liệu: Bằng nhựa dày 0,5mm, không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng 

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

- Gồm: 

a) Thẻ dấu phép tính (cộng, trừ, nhân, chia); mỗi dấu 2 thẻ. in chữ màu và gắn được lên bảng; kích thước mỗi thẻ (30x50)mm

b) 20 que tính: Dài 100mm; tiết diện ngang 3mm

c) 10 thẻ mỗi thẻ 2 chấm tròn, 10 thẻ mỗi thẻ 5 chấm tròn, đường kính mỗi chấm tròn trong thẻ là 15mm

* Vật liệu: Bằng nhựa dày 0,5mm, không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng 

- Liên hệ mua lẻ: 0328042842 - Liên hệ mua sỉ: 0948107890