Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối lớp 2

Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối lớp 2

- Sản phẩm gồm:  a) Các hình phẳng gồm 6 hình tam giác đều cạnh 40mm, 4 hình tam giác vuông cân có cạnh góc vuông 50mm, 2 hình tam giác vuông có 2 cạnh góc vuông 40mm và 60mm, 10 hình vuông kích thước (40*40)mm, 8 hình tròn đường kính 40mm, 2 hình chữ nhật kích thước (40*80)mm, 4 hình tứ giác khác nhau (cạnh ngắn nhất 30mm, cạnh dài nhất 70mm) b) 4 khối lập phương kích thước (40*40*40mm), 4 khối hộp chữ nhật kích thước (40*40*50mm), 4 khối trụ kích thước phi 40mm (trong đó 2 cái cao 40mm, 2 cái cao 60mm), 4 khối cầu kích thước (đường kính 40mm), 4 khối cầu kích thước ( đường kính 60mm)  * Vật liệu: Bằng nhựa dày 0,5mm, không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng 

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

- Sản phẩm gồm: 

a) Các hình phẳng gồm 6 hình tam giác đều cạnh 40mm, 4 hình tam giác vuông cân có cạnh góc vuông 50mm, 2 hình tam giác vuông có 2 cạnh góc vuông 40mm và 60mm, 10 hình vuông kích thước (40*40)mm, 8 hình tròn đường kính 40mm, 2 hình chữ nhật kích thước (40*80)mm, 4 hình tứ giác khác nhau (cạnh ngắn nhất 30mm, cạnh dài nhất 70mm)

b) 4 khối lập phương kích thước (40*40*40mm), 4 khối hộp chữ nhật kích thước (40*40*50mm), 4 khối trụ kích thước phi 40mm (trong đó 2 cái cao 40mm, 2 cái cao 60mm), 4 khối cầu kích thước (đường kính 40mm), 4 khối cầu kích thước ( đường kính 60mm) 

* Vật liệu: Bằng nhựa dày 0,5mm, không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng 

- Liên hệ mua lẻ: 0328042842 - Liên hệ mua sỉ: 0948107890