Chào mừng bạn đến với Công ty Cổ phần Phú Diễn

Lắp ráp nút tròn

Lắp ráp nút tròn

Bằng nhựa màu lắp ráp đa chiều gồm 11 nút ba kích thước 70x23x42 mm, 33 nút đôi kích thước 47x23x42 mm, 22 nút đơn kích thước 23 x 42 mm tổng cộng 66 chi tiết
0948107890

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích
Bằng nhựa màu lắp ráp đa chiều gồm 11 nút ba kích thước 70x23x42 mm, 33 nút đôi kích thước 47x23x42 mm, 22 nút đơn kích thước 23 x 42 mm tổng cộng 66 chi tiết
Hotline: 0948107890