Đồng hồ bấm giây

Đồng hồ bấm giây

317.000₫

Tình trạng: Còn hàng

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT (DỤNG CỤ) (Kèm theo Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05/4/2019 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo) - Đồng hồ loại điện tử hiện số, 2 LAP trở lên, độ chính xác 0,1 giây, không bị ngấm nước

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT (DỤNG CỤ)

(Kèm theo Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05/4/2019 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo)

- Đồng hồ loại điện tử hiện số, 2 LAP trở lên, độ chính xác 0,1 giây, không bị ngấm nước

- Liên hệ mua lẻ: 0328042842 - Liên hệ mua sỉ: 0948107890