Công thức tính điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông 2019

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông 2019

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông 2019

16/07/2019

(GDVN) - Theo quy chế thi quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp năm 2019, cách tính điểm tốt nghiệp có sự thay đổi so với năm ngoái.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở Giáo dục và Đào tạo và các trường trung học phổ thông cả nước phải hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp sơ bộ chậm nhất vào ngày 18/7. 

Theo đó, để được xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh học chương trình giáo dục trung học phổ thông phải dự thi 4 bài thi, gồm ba bài thi độc lập (toán, ngữ văn, ngoại ngữ) và một trong hai bài thi tổ hợp (khoa học tự nhiên và khoa học xã hội) do thí sinh tự chọn;

Thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông phải dự thi ba bài thi, gồm hai bài thi độc lập (toán, ngữ văn) và một trong hai bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn.

Công thức tính điểm tốt nghiệp trung học phổ thông 2019

Thí sinh đã thi cả hai bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. 

Trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2019 vừa qua, nếu thí sinh đã đăng ký dự thi cả hai bài thi tổ hợp nhưng bỏ một trong hai bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

Trong khi đó, năm nay điểm trung bình các bài thi chiếm tới 70% và điểm trung bình cả năm lớp 12 chỉ chiếm 30% điểm xét tốt nghiệp.Riêng thí sinh hệ giáo dục thường xuyên nếu đã chọn dự thi bài thi ngoại ngữ có thể dùng điểm bài thi này xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp; không dùng để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

Điểm xét tốt nghiệp gồm điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định của quy chế, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12; điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp.

Nếu những năm trước, điểm trung bình các bài thi trung học phổ thông chiếm 50% và điểm trung bình cả năm lớp 12 chiếm 50% điểm xét tốt nghiệp.

viết bình luận của bạn