Cờ đuôi nheo

Cờ đuôi nheo

22.000₫

Tình trạng: Còn hàng

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT (DỤNG CỤ) (Kèm theo Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05/4/2019 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo) - Cờ đuôi nheo bằng vải màu đỏ (vát một bên) cán cao 400mm

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT (DỤNG CỤ)

(Kèm theo Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05/4/2019 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo)

- Cờ đuôi nheo bằng vải màu đỏ (vát một bên) cán cao 400mm

- Liên hệ mua lẻ: 0328042842 - Liên hệ mua sỉ: 0948107890