Bục đặt mẫu

Bục đặt mẫu

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU MÔN MỸ THUẬT (CHO PHÒNG HỌC BỘ MÔN) ( Kèm theo Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05/4/2019 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo) - Chân bục bằng sắt sơn tĩnh điện, mặt bằng gỗ thông - Có thể tăng chỉnh chiều cao 3 mức 800-900-1000, mặt bục có thể gấp gọn

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU MÔN MỸ THUẬT (CHO PHÒNG HỌC BỘ MÔN)

( Kèm theo Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05/4/2019 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo)

- Chân bục bằng sắt sơn tĩnh điện, mặt bằng gỗ thông

- Có thể tăng chỉnh chiều cao 3 mức 800-900-1000, mặt bục có thể gấp gọn

- Liên hệ mua lẻ: 0328042842 - Liên hệ mua sỉ: 0948107890