Bóng đá

Bóng đá

190.000₫

Tình trạng: Còn hàng

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT (DỤNG CỤ THỂ THAO TỰ CHỌN) ( Kèm theo Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05/4/2019 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo) - Bóng đá loại số 4, mẫu và kích thước theo tiêu chuẩn của Tổng cục TDTT, Bộ VHTTDL

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT (DỤNG CỤ THỂ THAO TỰ CHỌN)

( Kèm theo Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05/4/2019 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo)

- Bóng đá loại số 4, mẫu và kích thước theo tiêu chuẩn của Tổng cục TDTT, Bộ VHTTDL

- Liên hệ mua lẻ: 0328042842 - Liên hệ mua sỉ: 0948107890