Bộ xe công trình lớn (đựng trong hộp giấy)

Bộ xe công trình lớn (đựng trong hộp giấy)

- Chất liệu: Bằng nhựa ABS đảm bảo tiêu chuẩn an toàn mô phỏng mô hình các loại xe: xe bồn, xe cẩu, xe xúc, xe ben (có động cơ)

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

- Chất liệu: Bằng nhựa ABS đảm bảo tiêu chuẩn an toàn mô phỏng mô hình các loại xe: xe bồn, xe cẩu, xe xúc, xe ben (có động cơ)

- Liên hệ mua lẻ: 0328042842 - Liên hệ mua sỉ: 0948107890