Chào mừng bạn đến với Công ty Cổ phần Phú Diễn

Bộ thiết bị dạy học tối thiểu môn Toán

Bộ thiết bị dạy học tối thiểu môn Toán

I. Số và phép tính 1. Số tự nhiên a) Các thẻ chữ số từ 0 đến 9 . Mỗi chữ số từ 0 đến 9. Mỗi chữ số có 4 thẻ chữ, in chữ màu và gắn được lên bảng. Kích thước mỗi thẻ (30*50)mm. b) Thẻ dấu so sánh ( lớn hơn, bé hơn, bằng), mỗi dấu 2 thẻ , in chữ màu và gắn được lên bảng, kích thước mỗi thẻ ( 30*50)mm. Vật liệu bằng nhựa , không cong vênh, chịu được nước , có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng. 2. Phép tính a) Thẻ dấu que tính( cộng, trừ) , mỗi dấu 02 thẻ, in chữ màu và gắn được lên bảng, kích thước mỗi thẻ (30*50)mm. b) 20 que tính, Dài 100mm, tiết diện ngang 3mm, 10 khối lập phương kích thước (40*40*40)mm. c) 10 thẻ bó chục que tính : Mỗi thẻ có 10 que tính gắn liền nhau, in màu mỗi que tính có kích thước ( 100*3)mm d) 10 thẻ thanh chục khối lập phương : Mỗi thẻ có 10 khối lập phương chồng khít lên nhau, in màu mỗi khối lập phương có kích thước (15*15*15) mm II. Hình học và đo lường. 1) Hình phẳng và hình khối Gồm : a) Các hình phẳng gồm 6 hình tam giác đều cạnh 40mm, 4 hình tam giác vuông cân có cạnh góc vuông 50mm, 2 hình tam giác vuông có 2 cạnh góc vuông 40mm và 60mm, 10 hình vuông kích thước ( 40*40)mm, 2 hình chữ nhật kích thước ( 40*80)mm b) 10 khối hộp chữ nhật kích thước (40*40*50) 2) Mô hình đồng hồ : Mô hình đồng hồ bằng nhựa có thể quay đươc cả kim giờ và kim phút
0948107890

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

I. Số và phép tính 

1. Số tự nhiên

a) Các thẻ chữ số từ 0 đến 9 . Mỗi chữ số  từ 0 đến 9. Mỗi chữ số có 4 thẻ chữ, in chữ màu và gắn được lên bảng. Kích thước mỗi thẻ (30*50)mm.

b) Thẻ dấu so sánh ( lớn hơn, bé hơn, bằng), mỗi dấu 2 thẻ , in chữ màu và gắn được lên bảng, kích thước mỗi thẻ ( 30*50)mm.

Vật liệu bằng nhựa , không cong vênh, chịu được nước , có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng.

2. Phép tính

a) Thẻ dấu que tính( cộng, trừ) , mỗi dấu 02 thẻ, in chữ màu và gắn được lên bảng, kích thước mỗi thẻ (30*50)mm.

b) 20 que tính, Dài 100mm, tiết diện ngang 3mm, 10 khối lập phương kích thước (40*40*40)mm.

c) 10 thẻ bó chục que tính : Mỗi thẻ có 10 que tính gắn liền nhau, in màu mỗi que tính có kích thước ( 100*3)mm

d) 10 thẻ thanh chục khối lập phương : Mỗi thẻ có 10 khối lập phương chồng khít lên nhau, in màu mỗi khối lập phương có kích thước (15*15*15) mm

II. Hình học và đo lường.

1) Hình phẳng và hình khối

Gồm : a) Các hình phẳng gồm 6 hình tam giác đều cạnh 40mm, 4 hình tam giác vuông cân có cạnh góc vuông 50mm, 2 hình tam giác vuông có 2 cạnh góc vuông 40mm và 60mm, 10 hình vuông kích thước ( 40*40)mm, 2 hình chữ nhật kích thước ( 40*80)mm

b) 10 khối hộp chữ nhật kích thước (40*40*50)

2) Mô hình đồng hồ  : Mô hình đồng hồ bằng nhựa có thể quay đươc cả kim giờ và kim phút

 

 

 

Hotline: 0948107890