Bộ dinh dưỡng 4 (túi)

Bộ dinh dưỡng 4 (túi)

Bằng nhựa gồm 6 loại: Bánh mỳ, bánh dày, bánh dẻo, bánh nướng, gà quay, giò lụa, chả quế. Đựng trong túi lưới

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

Bằng nhựa gồm 6 loại: Bánh mỳ, bánh dày, bánh dẻo, bánh nướng, gà quay, giò lụa, chả quế. Đựng trong túi lưới

- Liên hệ mua lẻ: 0328042842 - Liên hệ mua sỉ: 0948107890