Bảng nhóm

Bảng nhóm

DANH MỤC THIẾT BỊ DÙNG CHUNG - Kích thước ( 400*600*0,5)mm, một mặt màu trắng in dòng kẻ li, dùng để viết bút dạ xóa được, một mặt màu xanh, dòng kẻ ô vuông trắng dùng để viết phấn. - Dùng chung cho toàn trường , tất cả các môn học và hoạt động giáo dục

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

DANH MỤC THIẾT BỊ DÙNG CHUNG

- Kích thước ( 400*600*0,5)mm, một mặt màu trắng in dòng kẻ li, dùng để viết bút dạ xóa được, một mặt màu xanh, dòng kẻ ô vuông trắng dùng để viết phấn.

- Dùng chung cho toàn trường , tất cả các môn học và hoạt động giáo dục

 

- Liên hệ mua lẻ: 0328042842 - Liên hệ mua sỉ: 0948107890