Bảng nhóm

Bảng nhóm

80.000₫

Tình trạng: Còn hàng

DANH MỤC THIẾT BỊ DÙNG CHUNG ( Kèm theo Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05/4/2019 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo) - Kích thước ( 400*600*0,5)mm, một mặt màu trắng in dòng kẻ li, dùng để viết bút dạ xóa được, một mặt màu xanh, dòng kẻ ô vuông trắng dùng để viết phấn. - Dùng chung cho toàn trường , tất cả các môn học và hoạt động giáo dục

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

DANH MỤC THIẾT BỊ DÙNG CHUNG

( Kèm theo Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05/4/2019 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo)

- Kích thước ( 400*600*0,5)mm, một mặt màu trắng in dòng kẻ li, dùng để viết bút dạ xóa được, một mặt màu xanh, dòng kẻ ô vuông trắng dùng để viết phấn.

- Dùng chung cho toàn trường , tất cả các môn học và hoạt động giáo dục

 

- Liên hệ mua lẻ: 0328042842 - Liên hệ mua sỉ: 0948107890